Projekty dofinansowane z budżetu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Data publikacji: 5 stycznia 2023


Gmina Nowa Sól – Miasto otrzymała dotację w ramach programu rządowego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ” na rok 2022 w wysokości 11.500,00 zł z przeznaczeniem dla: Przedszkoli: Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6 w Nowej Soli. Realizowany program przeznaczony jest na dofinansowanie zadania polegającego rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego
w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” . Kierunek interwencji:
3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”.Wkład własny finansowy Gminy Nowa Sól Miasto stanowi kwota 2 875 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 14.375,00 zł.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa