Projekty dofinansowane z budżetu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Data publikacji: 19 września 2023


Informacja o otrzymanej dotacji w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w roku 2023.
Nazwa programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).
Gmina Nowa Sól – Miasto otrzymała dotację na realizację ww. programu (Umowa Nr 35/50/3.1.3.2/2023) w wysokości 26 500,00 zł. z przeznaczeniem dla:
1)Przedszkola Nr 5 – 2 500,00 zł.
2)Szkoły Podstawowej Nr 2 z O.I. – 12 000,00 zł.
3)Szkoły Podstawowej Nr 3 – 12 000,00 zł.
W programie zostaną dofinansowanie zadania polegające na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:
1) w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego: zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
2) w odniesieniu do szkół: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Wkład własny finansowy Gminy Nowa Sól Miasto stanowi kwota 6 625,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 33 125,00 zł.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa