Projekty dofinansowane z budżetu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Data publikacji: 27 czerwca 2024


Nazwa programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”: Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.
Gmina Nowa Sól – Miasto otrzymała dotację na realizację ww. programu/Umowa nr 17/32/3.1.3.2/2024/ w wysokości 50 500,00 zł. z przeznaczeniem dla:

Przedszkole Nr 2 – 3 000 zł
Przedszkole Nr 5 – 2 500 zł
Przedszkole Nr 7 z oddziałami integracyjnymi – 3 000 zł
Przedszkole Nr 11 – 3 000 zł
Przedszkole Nr 12 – 3 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego – 12 000 zł
Szkoła podstawowa Nr 6 – 12 000 zł
Szkoła podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka – 12 000 zł

W programie zostaną dofinansowanie zadania polegające na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:
1) w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego: zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
2) w odniesieniu do szkół: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Wkład własny finansowy Gminy Nowa Sól Miasto stanowi kwota 12 625,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 63 125,00 zł.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa