Projekty dofinansowane z budżetu

Polski Ład

Data publikacji: 24 marca 2023


„Rozbudowa ulic Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Leśna, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana w Nowej Soli”.
Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej dnia 20 lutego 2023 r. pomiędzy Gminą Nowa Sól – Miasto a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym KAMBUD Wiktor Kamzelski oraz Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego KAMBUD sp. z o. o. sp. k.
Termin wykonania zadania: 20 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 20.10 2024 r.
Wartość zadania: 18 866 424,81 PLN.
Zadania jest dofinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NR Edycja2/2021/456/PolskiLad („PROMESA”).
Wysokość dofinansowania: 13.206.497,36 PLN

Roboty obejmują wykonanie w zakresie przebudowy dróg, rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową przepompowni, budowy oświetlenia drogowego oraz budowę kanału technologicznego.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa