Projekty dofinansowane z budżetu

Polski Ład

Data publikacji: 18 kwietnia 2024


Program: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR)
Nazwa zadania: Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kompleksu leśno-parkowego w Nowej Soli
Wartość zadania: 2.276.775,78 zł
Dofinansowanie: 1.517.926,41 zł
Zakres inwestycji:
Wybrany do dofinansowania projekt uwzględnia potrzeby rodzin dotkniętych negatywnymi skutkami likwidacji funkcjonujących niegdyś PPGR– w dużej części rodziny te to osiedleńcy dwóch największych osiedli mieszkaniowych z lat 70- tych XXX – lecia i Konstytucji 3 Maja- sąsiadujących z obszarem inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest w największej dzielnicy miasta ,,Zatorze”, która skupia dwa duże osiedla mieszkaniowe, obszar domków jednorodzinnych w kompleksie leśno– parkowym, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych, których tkanka obecnie intensywnie się rozwija. Realizowany projekt przyczynia się do poprawy, zagospodarowania i rewitalizacji służącej bezpośrednio zamieszkałej tam społeczności lokalnej z zachęceniem do osiedlania się w pobliskim terenie. Zaprojektowana infrastruktura służyć będzie czynnej i biernej aktywności mieszkańców dla różnych grup wiekowych. W ramach inwestycji zaprojektowano: utwardzenie terenu (ścieżki) o powierzchni ok. 1793,4 m2, oświetlenie terenu – 26 lamp, linia kablowa oświetlenie o długości ok. 730 m, strefę aktywności – siłownia plenerowa+ workout– 7 urządzeń,plac zabaw maluch – 5 urządzeń,mini park linowy – 10 przeszkód (powierzchnia ok. 200 m2), sprawnościowy plac zabaw – 17 urządzeń, park trampolin – 6 urządzeń, ścieżkę zdrowia – 9 stacji (długość ok. 260 m), strefę seniora – 8 urządzeń, montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na odpady itp. Obszar parku, poszczególne strefy oraz 8 urządzeń dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Planowana data zakończenia inwestycji: 4.10.2024r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa