Projekty dofinansowane z budżetu

PROGRAM MALUCH+

Data publikacji: 8 listopada 2021


PROGRAM MALUCH+ 2021

Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Nowej Soli

DOFINANSOWANIE  

38 400,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

661 333,47 ZŁ

OPIS PROJEKTU:

Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki tworzonych przez gminę z udziałem Programu „MALUCH+”. 

Środki dotacji celowej z budżetu państwa posłużą dofinansowaniu do funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Miasto Nowa Sól.

Plakat-informacyjny-Maluch-dodatkowe-środki

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa