Projekty dofinansowane z budżetu

Program „Opieka Wytchnieniowa”- Edycja 2024

Data publikacji: 14 lutego 2024


Program „Opieka Wytchnieniowa”- Edycja 2024
Finansowanie
162 690,25 zł
Opis projektu:
W ramach realizowanego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli planuje objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności i sprawujących opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opieka wytchnieniowa pozwoli odciążyć opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wesprzeć ich w codziennych obowiązkach. Dzięki wsparciu osoby sprawującej opiekę, opiekunowie będą dysponować wolnym czasem, który będą mogli wykorzystać np. na odpoczynek, regenerację sił, zadbanie o własne zdrowie oraz załatwienie niezbędnych spraw.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa