Projekty dofinansowane z budżetu

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+”

Data publikacji: 8 listopada 2021


PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021 – 2025

Edycja 2023

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+  w Nowej Soli 

DOFINANSOWANIE  

122400 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

533585 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów – mieszkańców Nowej Soli , zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia. Projekt obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli zapewnia 30 miejsc dla nowosolskich Seniorów.

Edycja 2022

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+  w Nowej Soli 

DOFINANSOWANIE  

116640,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

493983,45 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów – mieszkańców Nowej Soli , zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia. Projekt obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli zapewnia 30 miejsc dla nowosolskich Seniorów.

Edycja 2021

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+  w Nowej Soli 

DOFINANSOWANIE  

96 120,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

566 798,00 ZŁ

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów – mieszkańców Nowej Soli , zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia. Projekt obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli zapewnia 30 miejsc dla nowosolskich Seniorów. 

Plakat-informacyjny-Senior

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa