Projekty dofinansowane z budżetu

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 – Edycja 2024

Data publikacji: 19 czerwca 2024


Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 – Edycja 2024

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Nowej Soli

DOFINANSOWANIE

123 840 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

619 204 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów – mieszkańców Nowej Soli , zapewniając wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku lub stanu zdrowia. Projekt obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, socjalnej, sportowo – rekreacyjnej, aktywizującej społecznie oraz terapii zajęciowej. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli zapewnia 30 miejsc dla nowosolskich Seniorów.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa