Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 22 lutego 2023


„Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli” – ETAP III”
Wartość zadania: 9 704 590,90 zł

Dofinansowanie (80%) 7 595 784,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Odcinek budowanej drogi będzie nowym łącznikiem węzła „Nowa Sól – Południe” na drodze ekspresowej S3 poprzez drogę wojewódzką nr 292 i prowadzić będzie ruch przez tereny inwestycyjne oraz skrzyżowanie z drogą powiatową do drogi wojewódzkiej nr 315, która stanowi dojazd do węzła „Nowa Sól – Zachód”.
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
budowę 1,016 km nowej drogi (kontynuacja ul. Dolnośląskiej) – klasa drogi Z wraz z budową trójwlotowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292, szer. jezdni 7,00 m, nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA;
budowę chodnika o szer. 1,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej;
budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m, nawierzchnia bitumiczna;
budowę kanalizacji deszczowej;
budowa przepustu z blachy falistej fi1800;
budowę oświetlenia drogowego: 39 słupów z oprawami;
przebudowę kolizji z siecią telekomunikacyjną,
budowa przejścia dla pieszych z azylem (doświetlenie przejścia) – na skrzyżowaniu;
wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz pionowego.
1.Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
2.Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński
3.Wymagany termin realizacji: 14.06.2023r.

„Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i Drzymały w Nowej Soli”
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 830 035 zł

Wartość zadania: 4 871 826,70 zł
OPIS ZADANIA
Przebudowa trzech odcinków dróg publicznych, bezpośrednio połączonych ze sobą, o łącznej długości 835 m, w skład których wchodzą:
a) odcinek nr 1 – przebudowa ul. Wyspiańskiego w ciągu drogi publicznej nr 102413F o długości 323,65 m łącząca rondo im. Ojca Medarda w ciągu ul. Piłsudskiego z ul. Brzozową,
b) odcinek nr 2 – przebudowa ul. Dąbrowskiego w ciągu drogi publicznej nr 102377F o długości 226,73 m łącząca rondo im. Ojca Medarda w ciągu ul. Piłsudskiego z ul. Szarych Szeregów,
c) odcinek nr 3 – przebudowa ul. Drzymały w ciągu drogi publicznej nr 102217Fo długości 284,49 m łącząca ul. Wyspiańskiego z ul. Szkolną.
Nawierzchnia jezdni ul. Wyspiańskiego z betonu asfaltowego – ok. 2 086 m2, nawierzchnia ulic Dąbrowskiego i Drzymały wykonanie z istniejącego brukowca kamiennego (przełożenie) – ok. 3 107 m2.
Na całości zadania wykonano ponadto:
przebudowę nawierzchni dróg, przebudowę chodników, budowę miejsc postojowych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, wprowadzono nową organizację ruchu.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG sp. z o. o., Podbrzezie Dolne

Całkowita wartość robót wykonanych w ramach przebudowy dróg w ulicach Wyspiańskiego, Dąbrowskiego
i Drzymały w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Drogowe BUD-DRÓG sp. z o. o. w okresie od 06.08.2021 r. do 31.10.2022 r. wynosi 5 249 972,72 zł.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa