Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 3 lipca 2024


Budowa nowej drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia
Całkowita wartość inwestycji: 2 782 000,00 zł.
Dofinansowanie (70%) zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
Zadanie obejmuje:
a) budowę odcinka drogi o długości 403 m, klasy D, KR 3 jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S,
b) budowę jednostronnego pobocza usytuowanego przy jezdni o szer. 2,0 m o długości 385 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
c) budowę dwustronnego chodnika na zjazdach na ulicę Śląską o szer. 2,0 m o łącznej długości 86 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
d) budowę miejsc postojowych szer. 2,5 m długości 328 m z kostki brukowej betonowej,
e) budowę kanalizacji deszczowej o dł. 425,75 m,
f) budowę oświetlenia drogowego w ilości 13 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED,
g) przebudowę sieci gazowej.
Wykonawca: KAMBUD
Wymagany termin realizacji: MAJ 2025r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa