Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 23 sierpnia 2023


Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli
Całkowita wartość inwestycji: 4 682 040,63 zł.
Dofinansowanie (70%) 3 244 435,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
•przebudowę ok. 598 km drogi (ul. Syntetyczna, Magazynowa, Bawełniana);
•budowę chodnika o szer. 2 m na ul. Bawełnianej o nawierzchni z kostki betonowej;
•budowę kanalizacji deszczowej;
•budowę oświetlenia drogowego: 20 słupów z oprawami;
•usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wymagany termin realizacji: czerwiec 2024r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa