Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 19 września 2023


„Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego”
Całkowita wartość inwestycji: 7 854 718,22 zł.
Dofinansowanie w wysokości 2 844 447,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
budowę dwóch odcinków dróg ok. 546 m (ul. Topolowa, Towarowa);
•budowę jednostronnego chodnika o szer. 2,0 – 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej;
•budowę pieszo-rowerowego o szer. 3 m o nawierzchni z kostki betonowej;
•budowę ok. 100 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową;
•budowę kanalizacji deszczowej;
•budowę oświetlenia drogowego;
•budowę kanału technologicznego;
•usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetyczna, gazową;
Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wymagany termin realizacji: sierpień 2024 r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa