Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 3 stycznia 2024


„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli”
Całkowita wartość inwestycji: 90 980 zł
Dofinansowanie w wysokości: 72 784 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje:
montaż oświetlenia dedykowanego dla sześciu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli
w ilości 12 szt. słupów doświetleniowych z oprawami typu LED.
Doświetlone zostanie:

  • jedno przejście dla pieszych w obrębie ronda 100-lecia odzyskania Niepodległości,
  • dwa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. gen. Grota-Roweckiego,
  • jedno przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. 8 Maja,
  • dwa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Muzealną.
    Wykonawca: MPgroup Michał Przyszlak
    Wymagany termin realizacji: kwiecień 2024 r.
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa