Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 3 stycznia 2024


Remont ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli
Całkowita wartość inwestycji: 2 140 927 zł.
Dofinansowanie (60%) 1 222 400,97 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
•remont odcinka ulicy Zjednoczenia od ronda stanowiącego skrzyżowanie z ul. Towarową do wysokości skrzyżowania z ul. Muzealną ok. 420 m drogi, na który składa się:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku
 • wymiana warstwy bitumicznej ścieralnej na nową o gr. 4 cm
 • wymiana warstwy bitumicznej wiążącej na nową o gr. 8 cm
 • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 5cm
  •wymianę nawierzchni ciągu pieszego prawostronnego dł. 420 m,
  •wymianę nawierzchni ciągu rowerowego prawostronnego dł. 420 m,
  Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
  Wymagany termin realizacji: sierpień 2024r.
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa