Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 4 stycznia 2024


Remont Młynarskiej (drogi gminnej nr 102276F) w Nowej Soli
Całkowita wartość inwestycji: 961 542,24 zł.
Dofinansowanie (60%) 576 925,34 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
•remont jezdni w ulicy Młynarskiej na całym odcinku drogi, na który składa się:

  • rozbiórka istniejącej konstrukcją jezdni wraz z frezowaniem nawierzchni bitumicznej,
  • wykonanie nowej konstrukcji drogi z kruszywa łamanego gr. 20 i 10 cm,
  • wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej o gr. 4 cm,
  • wykonanie warstwy bitumicznej wiążącej o gr. 5 cm,
    •wykonanie nowej konstrukcji chodników z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
    Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAMBUD Wiktor Kamzelski
    Wymagany termin realizacji: lipiec 2024 r.
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa