Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 22 kwietnia 2024


„Remont polegający na wymianie nawierzchni wraz z konstrukcją chodnika i ścieżki rowerowej
w pasie drogi gminnej nr 102379F przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli”

Całkowita wartość inwestycji: 979 717 zł
Dofinansowanie w wysokości: 783 774 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakres inwestycji obejmuje:

  • remont nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej,
  • remont nawierzchni zjazdów (miejsc dostępu do drogi publicznej).
  • remont ścieku.

Wykonawca: M.A.D.I. BRUK Ilona Wilimberg

Wymagany termin realizacji: wrzesień 2024 r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa