Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 29 kwietnia 2024


Rozbudowa drogi gminnej nr 102213F (ul. Cichej) oraz drogi gminnej nr 102264F
(ul. Lipowej) w Nowej Soli
Całkowita wartość inwestycji: 1 781 945 zł.
Dofinansowanie (70%) 1 208 924 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
rozbudowę jezdni ulic z ekokostki betonowej i kostki betonowej o łącznej pow. o pow.1 700 m2 wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych, zjazdów i opaski z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 2 178,00 m2,
budowę/rozbudowę odcinków kanalizacji deszczowej o długości 145 m,
budowę/rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanych ulic o długości 530 m wraz z montażem 12 szt. słupów oświetleniowych,
przebudowę sieci telekomunikacyjnej doziemnej.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Export-Import PA-BEX Wymagany termin realizacji: marzec 2025r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa