Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Data publikacji: 29 kwietnia 2024


Budowa dróg wewnętrznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli
Całkowita wartość inwestycji: 5 632 985 zł.
Dofinansowanie (70%) 3 920 900 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
Zadanie obejmuje:
budowę drogi o dł. 0,701 km składającej się z dwóch odcinków, których szerokość wynosi 7 m i powierzchni 5 460 m2, klasa drogi D, nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego,
budowę ciągu pieszo – rowerowego na obu odcinkach o szer. 2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 1 818 m2,
budowa zjazdów z kostki betonowej,
budowę kanalizacji deszczowej,
budowę zbiornika retencyjnego na odcinku nr 2 oraz przepompownię,
budowę oświetlenia drogowego – 18 słupów z oprawami,
usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi.
Wykonawca: EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA
Wymagany termin realizacji: czerwiec 2025r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa