Projekty dofinansowane z budżetu

Rządowy Program Obudowy Zabytków- edycja I

Data publikacji: 14 czerwca 2024Nazwa zadania: Prace remontowe renowacyjno-konserwatorskie w Kościele św. Antoniego w Nowej Soli.
Wartość zadania: 510 201 zł
Dofinansowanie: 500 000 zł
o inwestycji:
Obiektem objętym planowaną inwestycją jest zabytkowy Kościół pw. św. Antoniego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 14. Opiekę nad świątynią sprawują bracia Kapucyni. Kościół pw. Św. Antoniego ulokowany jest w samym centrum miasta, stanowi dominantę architektoniczną i jest cennym przykładem architektury sakralnej – został wybudowany w latach 1835 – 1839. Jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem sakralnym w mieście m.in. dzięki charakterystycznej wieży. Do dnia dzisiejszego zachował się w pierwotnej bryle i formie architektonicznej wraz z elementami cennego wyposażenia oraz wystroju. Zakres prac remontowych remontowo-konserwatorskich obejmuje:
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (ekspertyzy, projekt prac konserwatorskich i renowacyjnych);
prace renowacyjno-konserwatorskie (malowanie) wnętrza kościoła i wieży.
Planowana data zakończenia inwestycji: 28.11.2024r.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa