Projekty dofinansowane z budżetu

„SENIOR+” na lata 2021 – 2025 Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

Data publikacji: 6 grudnia 2021


PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021 – 2025
Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

DOFINANSOWANIE
300 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
953 855,83 zł
OPIS PROJEKTU:
Zadanie dotyczy utworzenia Dziennego Domu „Senior +” zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020. Nowosolscy seniorzy otrzymają wsparcie w postaci miejsca dostosowanego do ich potrzeb, gdzie będą mogli nawiązywać nowe i podtrzymywać istniejące relacje społeczne, realizować swoje zainteresowania i odkrywać nowe pasje.

Nowa oferta dla osób starszych, która obecnie jest ograniczona, a trudno dostępna dla szerszej grupy seniorów, umożliwi osobom w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnym skorzystanie z zajęć o charakterze sportowym i prozdrowotnym rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją cyfrową, udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym, udział w terapiach zajęciowych, udział w terapii pedagogicznej i psychologicznej, szeroko rozumiane poradnictwo.
Dzienny Dom „Senior +” w Nowej Soli funkcjonować będzie w oparciu o ideę współpracy międzypokoleniowej. Mieszkańcy Domu będą gościć uczniów nowosolskich szkół i przedszkoli na różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach. W bezpośrednim sąsiedztwie Domu znajdzie się świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż. Zakłada się realizację wspólnych działań z miejskimi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, m.in. wycieczki, ogniska, imprezy okolicznościowe.
Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” wiąże się z adaptacją budynku do potrzeb seniorów i wymogów zawartych w Programie Wieloletnim „Senior +”.
Gmina dysponuje dwukondygnacyjnym obiektem wolnostojącym o łącznej powierzchni 2206,87 m2, częściowo dostosowanym do potrzeb osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 12, tj. w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta. Na terenie miasta funkcjonuje sieć połączeń autobusowych w ramach komunikacji miejskiej. Dzienny Dom swoją siedzibę będzie miał na parterze budynku i zajmie powierzchnię 390,29 m2.
Remont budynku będzie dotyczył wydzielenia nowych pomieszczeń i przystosowania ich do nowych funkcji oraz modernizacji już istniejących. Zakres prac będzie obejmował: modernizację toalet i utworzenie łazienek, modernizację pomieszczenia na szatnię, pralnię z suszarnią oraz miejscem do prasowania, utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia do terapii indywidualnej, pomieszczenia do odpoczynku, pomieszczenia klubowego, salki gimnastycznej, sali spotkań – jadalni, aneksu kuchennego, sali komputerowej oraz pokoju pielęgniarskiego, a także pomieszczenia magazynowego. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędne meble, sprzęt i urządzenia. Toalety i łazienki oraz wszystkie drzwi wejściowe do pomieszczeń będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się o kulach lub na wózkach.

Dzienny Dom „Senior +” w Nowej Soli w swym założeniu obsłużyć ma 30 seniorów w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa