Projekty unijne

Budowa krytej pływalni w Nowej Soli

Data publikacji: 2 marca 2021


Tytuł projektu: Budowa krytej pływalni w Nowej Soli

Dofinansowanie: Program Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – Pilotaż Edycja 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt obejmuje budowę krytej pływalni o wymiarach niecki 12,5 m x 25 m, budowę basenu rekreacyjnego do nauki pływania,  zaplecza socjalno-sanitarnego oraz zagospodarowania terenu wokół basenu. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do zajęć nauki i instruktażu pływania dla uczniów szkół, uczestników klubów sportowych oraz mieszkańców z terenu gminy i powiatu nowosolskiego, którzy stanowią grupę docelową projektu.

Inwestycja budowy krytej pływalni w Nowej Soli jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych w ramach projektu „ Lubuskie Młode i Zdrowe Centrum Edukacyjno- Sportowe w Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym”

Termin zakończenia projektu: 31.03.2021r. 

Całkowita wartość inwestycji: 23 808 834,00

Wydatki kwalifikowane: 19 279 490,00

Kwota dofinansowania: 4 357 200,00

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa