Projekty unijne

DROGA DOJAZDOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO OBSZARU AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWEJ SOLI

Data publikacji: 7 grudnia 2010


LRPO

 

 

 

Droga dojazdowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obszaru aktywności gospodarczej w Nowej Soli

Nowa Sól najlepsza dla najlepszych

Lokalizacja inwestycji:

• województwo lubuskie;

• miasto Nowa Sól – jedno z większych centrów gospodarczych regionu, o dużych tradycjach przemysłowych. Położone jest na ważnym szlaku komunikacyjnym zarówno drogowym jak i kolejowym o znaczeniu międzynarodowym.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w północnej części miasta Nowa Sól i przebiegać będzie równolegle do linii kolejowej Szczecin-Wrocław.

Projekt dofinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013

Wartość inwestycji

11 761 533,01 PLN

Wartość dofinansowania Lubuski Regionalny Program Operacyjny

8 235 388,22 PLN

Problemy komunikacyjne w strefie aktywności gospodarczej:

• brak dogodnego połączenia centrum miasta z dzielnicami północnymi Nowej Soli i z wyjazdem w kierunku Zielonej Góry;

• brak szybkiego połączenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą gminną, znajdującą się w ciągu dróg o znaczeniu regionalnym, a także wybudowaną obwodnicą Nowej Soli (stanowiącą nitkę drogi szybkiego ruchu S3);

• dotychczasowa trasa, która przebiega wzdłuż ul. Staszica oraz jej przedłużenie w kierunku Zielonej Góry ,czyli ul. Zielonogórska, jest trasą dłuższą i wysoce obciążoną. Działanie to powoduje wyższe zużycie pojazdów, wyższe zużycie paliwa, a tym samym wyższą emisję spalin do środowiska naturalnego;

• wysokie obciążenie ul. Zielonogórskiej wpływa na jej stan techniczny, w tym stan techniczny mostu zlokalizowanego w ul. Zielonogórskiej (jego wysokie obciążenie może w krótkim czasie wywołać konieczność generalnego remontu lub ograniczenia jego nośności);

• ograniczone bezpieczeństwo ruchu drogowego w jej obrębie, a także niskii komfort życia i bezpieczeństwa mieszkańców budynków położonych przy ul Zielonogórskiej.

Korzyści z projektu:

• budowa drogi ostatecznie połączy tereny Miejskiej Strefy Przemysłowej, wchodzącej w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (MSP-K-SSSE) z drogą gminną, znajdującą się w ciągu dróg o znaczeniu regionalnym, a także z wybudowaną obwodnicą Nowej Soli (stanowiącą nitkę drogi szybkiego ruchu S3);

• wprowadzenie nowego połączenia drogowego pozwoli sprawniej funkcjonować obecnym przedsiębiorcom i ułatwi decyzję o zainwestowaniu tu nowym inwestorom;

• przyjęte w projekcie rozwiązanie komunikacyjne przyczyni się do usprawnienia sieci komunikacyjnej województwa oraz wpłynie bezpośrednio na aktywizację terenów przemysłowych, stanowiących główną oś rozwoju woj. lubuskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę drogi dojazdowej do obszaru aktywności gospodarczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a w szczególności:

 

  • budowę drogi klasy „Z”, kategoria ruchu KR 3, o szerokości 2 x 3,50 m wraz ze skrzyżowaniem typu rondo o średnicy zew. 40,0 m;
  • przebudowę skrzyżowania drogi z ul. Starostawską;
  • budowę mostu przez rzekę Czarna Struga;
  • budowę obustronnych ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,50 m;
  • budowę odcinków kanalizacji deszczowej w pasie drogowym poza jezdnią;
  • budowę oświetlenia drogi i ciągu pieszo-rowerowego;
  • rozbiórkę elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu;
  • wycinkę lasu;
  • budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Czas realizacji

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 28-05-2007;

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 15-12-2009;

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – 01-03-2010

{rsfiles path=”promocja_kosciuszki”}

{rsmediagallery tags=”kosciuszki”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa