Projekty unijne

Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli

Data publikacji: 3 stycznia 2019


 logotypy

Tytuł projektu: „Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli”
Beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto
Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura,
Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,  
Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu i turystów korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego Doliny Środkowej Odry.
Projekt zakłada adaptację zabytkowego magazynu soli na Muzeum Środkowej Odry (Zadanie 1) oraz adaptację budynku mieszkalnego na Centrum Informacyjne Doliny Środkowej Odry (Zadanie 2).

Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych Nie dotyczy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2014-01-01
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2019-01-07
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2020-11-30
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2020-12-20

Wydatki ogółem: 11 140 350,95 PLN
Dofinansowanie: 7 361 555,05 PLN

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa