Projekty unijne

EU-fonia na dwa głosy: Nowa Sól – Cottbus wspólnie muzykuje, czyli polsko –niemieckie warsztaty muzyczne

Data publikacji: 28 grudnia 2010


ewt-logo

Gmina Nowa Sól Miasto, jako główny Beneficjent projektu, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa, w drugiej połowie 2010 roku zrealizowała przedsięwzięcie

pt. „ EU-fonia na dwa głosy: Nowa Sól – Cottbus wspólnie muzykuje, czyli polsko –niemieckie warsztaty muzyczne”.

Głównym celem projektu była integracja środowiska muzycznego po stronie polskiej i niemieckiej w ramach zorganizowanych wspólnych warsztatów muzycznych oraz zaprezentowanie klasycznych kompozycji wykonanych na specjalnie zakupionym na ten cel instrumencie dętym Eufoniom. Niniejszy projekt niejednokrotnie nawiązywał do obchodzonego w 2010 roku – Rok Chopinowskiego, który dawał ogromną szansę na promocję polskiej kultury i sztuki. Była to znakomita okazja do propagowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego.

Na scenie w Nowej Soli w dniu 04.09 i Cottbus w dniu 16.10 spotkały się

2 orkiestry: Parafialna Orkiestra Dęta FERMAT BAND z Nowej Soli pod dyrekcją Janusza Gabryjelskiego oraz zespół BLASORCHESTER COTTBUS E.V. pod dyrekcją Markusa Witzsche – razem 80 muzyków, pasjonatów gry na instrumentach dętych pod czujnym okiem i batutą p. Janusza Gabryelskiego. Występy poprzedzone zostały wspólnymi warsztatami muzycznymi. Bisy mówiły same za siebie. To było prawdziwie eufoniczne brzmienie.

hasloewt

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa