Projekty unijne

Finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 6 grudnia 2021


PROGRAM – FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS
DOTACJA CELOWA – DOFINANSOWANIE
500 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1.073.937,83 zł
OPIS PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie standardów w związku z przeniesieniem ŚDS do adaptowanego budynku (2020-2021).

Gmina podjęła decyzję o przeniesieniu ŚDS do adoptowanego budynku po siedzibie gimnazjum. Remont budynku będzie dotyczył wydzielenia nowych pomieszczeń i przystosowania ich do nowych funkcji oraz modernizacji już istniejących. Znacząco zmieni się funkcjonalność ośrodka wsparcia. Rozlokowanie pomieszczeń ułatwi prowadzenie zajęć z uczestnikami w sposób komfortowy i przede wszystkim bezpieczny. Wyodrębnione pomieszczenia jak pracownia komputerowa z dodatkowymi stanowiskami komputerowymi dla uczestników oraz osoby prowadzącej, pokój indywidualnego poradnictwa, szatnia, taras z odrębnym wejściem z korytarza – służące bezpośrednio prowadzonym zajęciom czy poprawa warunków sanitarnych uczestników: 3 pomieszczenia sanitarne z wyodrębnieniem dla kobiet, mężczyzn oraz dodatkowo dla osób niepełnosprawnych, przestronne korytarze umożliwiające bezkolizyjne przemieszczanie się a także dodatkowe pomieszczenia dla kadry pomocniczej oraz zaplanowane zaplecza, zasadniczo polepszą bazę lokalową ośrodka co zdecydowanie wpłynie na komfort korzystania z usług ŚDS a także polepszą warunki pracy pracowników.

Znacząca zmiana metrażu powierzchni użytkowej ŚDS z dotychczasowych 341,97 m2 na 532,71 m2, pozwoli na zwiększenie liczby przyjmowanych uczestników

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa