Projekty unijne

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowa Sól Miasto

Data publikacji: 12 czerwca 2013


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Nowa Sól – Miasto”

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła z dniem 01 września br realizację przedsięwzięcia pt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Nowa Sól – Miasto” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

REKRUTACJA
Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Nowa Sól – Miasto” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkołach podstawowych w Nowej Soli do dnia 15 września br. trwać będzie proces rekrutacji przyszłych uczestników projektu. Decyzję o grupie docelowej podejmie zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej każdej ze szkół. Dodatkowe informacje pod telefonem:
SP nr 1-068 387 54 04.

Galerie zdjęć

SP nr 1 http://sp1nsol.zgora.pl/zdjecia/z_aktua_12/projekt_1_3/sp_1.pdf

SP nr 2 http://www.sp2nowasol.cba.pl//archiwum/moje/2009/projekt.pdf

SP nr 5 http://www.psp5.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=202

SP nr 6 http://psp6nsol.pl/tre%C5%9B%C4%87/indywidualizacja-procesu-nauczania-i-wychowania-uczni%C3%B3w-klas-i-iii-w-gminie-nowa-s%C3%B3l-miasto–0

SP nr 3 http://www.psp3nsol.pl/galeria.php?k=444&kstr=1

{rsfiles path=”Indywidualizacja Procesu Nauczania”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa