Projekty unijne

Na równych prawach – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto

Data publikacji: 18 sierpnia 2016


GMINA NOWA SÓL – MIASTO KOŃCZY REALIZACJĘ PROJEKTU PT.
„NA RÓWNYCH PRAWACH -PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO”

DZIĘKI REALIZACJI WW. PROJEKTU 150 MIESZKAŃCÓW, PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA A TAKŻE INSTYTUCJE KULTURY  

OTRZYMAŁY BEZPŁATNIE:
ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,
ZESTAWY DO ODBIORU INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO,
DOSTĘP DO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PROJEKTU ORAZ FIRMIE PERCEPTUS SP. Z O.O. z  ZIELONEJ GÓRY

Pozostajemy w kontakcie w okresie tzw. trwałości  projektu tj. do września 2020 r.

Projekt pn. Na równych prawach – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

komputery malwinaW środę 26 listopada 2014 r., w Urzędzie Miasta w Nowej Soli, zostało zorganizowane spotkanie informacyjne w ramach projektu pt. „NA RÓWNYCH PRAWACH – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWA SÓL – MIASTO”. Uczestnicy programu mogli zdobyć informacje m.in. na temat realizacji projektu czy terminów i zakresu szkoleń.

***

Projekt pn. Na równych prawach – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

***

TYTUŁ PROJEKTU: ,,Na równych prawach – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól- Miasto”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Cel ogólny projektu – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności jak również doposażenie w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w 12 jednostkach sektora publicznego podległych Gminie Nowa Sól – Miasto z obszaru jej działania.

Dzięki realizacji projektu 150 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Ma to na celu podniesienie stanu wiedzy i umiejętności Beneficjentów Ostatecznych projektu, w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu.
Sprzęt teleinformatyczny z dostępem do Internetu przekazany szkołom będzie wykorzystywany m.in. do stworzenia równego dostępu do wiedzy dzieciom i młodzieży jak również podniesienia na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny (na zajęciach szkol. i pozaszkolnych).
W ramach działań koordynacyjnych jednostkami podległymi doposażonymi w sprzęt zostaną tj. Szkoła Podstawowa nr 1 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 2– 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 3 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 5 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 6 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 8 – 20 komputerów, Gimnazjum nr 1 – 20 komputerów, Gimnazjum nr 2 – 20 komputerów, Gimnazjum nr 3 – 20 komputerów, Biblioteka – 10 komputerów, Muzeum Miejskie – 10 komputerów, Nowosolski Dom Kultury – 10 komputerów.

Harmonogram realizacji projektu: 2013-02-15 do 31-08-2015
Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie
1 926 014,25 PLN

***

spotanie komputery 7 maja 20147 maja 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli odbyło się spotkanie informacyjne dla chętnych do uczestnictwa w projekcie „Na równych prawach – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto”, podczas którego omówiono warunki uczestnictwa. Osoby zaangażowane w projekt pomagały w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych i udzielały informacji dotyczących projektu.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa