Projekty unijne

Nowosolski Obszar Funkcjonalny

Data publikacji: 19 sierpnia 2016


Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach ,,Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007- 2013.
„Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020”

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU NOF

Dnia 23. marca 2015 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach naszego wspólnego projektu „Nowosolski obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020”. W nietypowej scenerii, bo na pokładzie statku wycieczkowego „Laguna” w nowosolskim porcie, spotkaliśmy się, aby podsumować ostateczne naszą owocną współpracę, która jest dziś zaczątkiem do budowania lepszej przyszłości w NOF-ie, czyli na obszarze 8 gmin (Gmina Nowa Sól-Miasto, Gmina Nowa Sól, Gmina Kożuchów, Gmina Otyń, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Bytom Odrzański, Gmina Siedlisko oraz Gmina Kolsko).  Zaszczycili nas swoją obecnością również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pan Waldemar Sługocki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Pani Katarzyna Drożak, Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Pan Paweł Sługocki, dyrektor nowosolskiego szpitala Pani Bożena Osińska i z ramienia Miasta Zielona Góra Pani Iwona Skowrońska z Wydziału Funduszy Europejskich.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że siłą NOF-u jest jego spójność i determinacja – jedynie dzięki sprawnej współpracy jesteśmy w stanie pozyskiwać środki na rozwój wspólnego obszaru, jakim jest NOF. Włodarze podkreślili również, że dotąd udało im się już wypracować model takiej współpracy w ramach gospodarowania odpadami, którego szeregi zasiliły nie tylko gminy powiatu nowosolskiego, lecz również te leżące poza nim. Pozytywne doświadczenia z pewnością zachęcają do dalszych działań i starań na rzecz wspólnego Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Podsumowując:
Efekty współpracy w ramach NOF-u:
– Wykonanie Analizy Delimitacyjnej NOF-u
– Przygotowanie Strategii Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
– Przygotowanie diagnozy stanu zasobów ludzkich i edukacji NOF-u
– Przygotowanie planu operacyjnego do działań w zakresie edukacji i rynku pracy NOF-u
– Przygotowanie planu transportowego NOF-u
– Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej NOF-u
– Przygotowanie Programu Rozwoju niskoemisyjnego transportu rowerowego NOF-u ( koncepcja ścieżek rowerowych oraz koncepcja architektoniczna zagospodarowania przystanków rowerowych ‘BIKE STOP w NOF-ie’).
Powyższe dokumenty służą włodarzom nie tylko, jako impulsy do dalszych działań, które mają na celu poprawę życia naszych mieszkańców, lecz stanowią nieocenioną wartość merytoryczną, dzięki której jesteśmy dobrze przygotowani do pozyskiwania środków w nowej perspektywie 2014-2020
na realizację wybranych celów.
Trzymamy kciuki za negocjacje w ramach Kontraktu Lubuskiego oraz realizację wszystkich planów!
Zapraszamy do zapoznania się z galerią, a w niej zdjęcia ze spotkania oraz ulotka, która obrazuje poszczególne projekty NOF-u: wspólny transport w gminach NOF-u, szpital w Nowej Soli, Centrum Edukacyjno-Sportowe (miasteczko ruchu drogowego w Bytomiu Odrzańskim, lodowisko w Nowym Miasteczku oraz kryta pływalnia w Nowej Soli – PKSolan wraz z instruktażem pływania dla dzieci) oraz sieć ścieżek rowerowych na obszarze NOF-u.

Dnia 4. marca 2015 r. odbyło się ostatnie już spotkanie Komitetu Sterującego – dobiegają końca prace nad projektem „Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020”.  Przedmiotem spotkania była oficjalna prezentacja ostatecznej wersji Strategii NOF-u, z którą możecie się Państwo zapoznać korzystając z poprzedniego wpisu. Strategia funkcjonuje tu jako niezwykle ważny dokument, z którym zgodne są wszystkie inne szczegółowe dokumenty powstałe w wyniku realizacji projektu.

    1
    2
    3
    4

Strategia Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego – gotowy dokument

Dobiegły końca prace nad ostatecznym opracowaniem dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkich z Państwa zapraszamy do zapoznania się z projektową publikacją. Strategia przybliży Państwu zagadnienia związane z m. in. diagnozą obszaru nowosolskiego, jego uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, analizą powiązań na obszarze NOF oraz strategią rozwoju NOF-u z wyszczególnieniem obszarów strategicznych, celów priorytetowych i kierunków działań.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z gotowym dokumentem STRATEGIA NOF

Spotkanie Komitetu Sterującego NOF

9. stycznia 2015r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w ramach Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Władze poszczególnych gmin wraz z władzami powiatu zatwierdziły zadania, które mają służyć realizacji Strategii NOF-u. Poszczególne zadania zostały przyporządkowane do trzech nadrzędnych kategorii tj. projekty/ zadania zintegrowane NOF – zespół zadań w tym inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym/ ponadlokalnym realizowany przez Partnerów NOF, zadania NOF – zadania o znaczeniu regionalnym, istotne z punktu widzenia NOF, realizowane przez podmioty przy współudziale Partnerów NOF oraz zadania o znaczeniu ponadlokalnym, czyli te realizowane przez poszczególnych Partnerów NOF. Podczas spotkania wybrany został wspólny, międzygminny model komunikacji dla NOF. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję zapoznać się również z planem ścieżek rowerowych oraz planem gospodarki niskoemisyjnej.
Dzięki wspólnym działaniom wszystkich Partnerów NOF-u zapadają konkretne decyzje, które mają w przyszłości usprawnić życie mieszkańców gmin. Każdy z Partnerów zaprezentował wizję rozwoju własnej gminy jak np. tylko w mieście Nowa Sól: budowa hali widowiskowo-sportowej ,,SOLAN”, budowa pływalni, rewitalizacja obszaru portu, budowa tunelu drogowego, środki na dalszy rozwój Parku Technologicznego „Interior”, przebudowa ul. Ciepielowskiej komunikującej tereny inwestycyjne w południowej strefie gospodarczej oraz budowa II etapu drogi komunikującej tereny inwestycyjne na południu Nowej Soli z południowa obwodnicą miasta( docelowo z drogą ekspresową S3). Wszyscy z Państwa zainteresowani szczegółowym podsumowaniem projektów/ zadań w NOF-ie będą mieli okazję zapoznać się z nim już niebawem – po ukończeniu prac nad ostateczną wersją Strategii NOF.

    4
    1
    2
    3

Dobiegają końca prace nad Strategią Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 realizowanej w ramach projektu „Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020”

Poniżej zamieszczamy Państwu Projekt Strategii NOF

Prosimy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do tego projektu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.

Uwagi mogą być one nadsyłane w wersji elektronicznej do dnia 20. 01.2015 r. na załączonym Formularzu konsultacji.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa