Projekty unijne

Pierwszy Dzienny Dom Seniora w Nowej Soli

Data publikacji: 9 maja 2022


Tytuł projektu: „Pierwszy Dzienny Dom Seniora w Nowej Soli”
Realizator projektu: Gmina Nowa Sól – Miasto / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli w partnerstwie z Lubuskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża
Cel projektu: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto poprzez utworzenie 30 nowych miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w postaci Dziennego Domu Seniora dla 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w terminie 01.03.2021 r.- 30.11.2022 r.
Opis projektu: Dzienny Dom Seniora w Nowej Soli funkcjonuje w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 12, od poniedziałku do piątku (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-16.00. Projekt kierowany jest do grupy 30 nowosolan (osób zamieszkujących w Nowej Soli), w wieku 60+, która jest nieaktywna zawodowo. W ramach projektu finansowane są usługi opiekunów, fizjoterapeuty, instruktora terapii zajęciowej i dietetyka. Personel projektu codzienne dba o urozmaicenie oferty dla podopiecznych seniorów, dlatego też zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, sprawiając, że każdy znajdzie w ofercie coś dla siebie. Projekt przewiduje finansowanie zajęć muzycznych, teatralnych, tanecznych i ogólnoruchowych, mających na celu aktywizację uczestników i zapewnienie im spędzenia czasu w ciekawy i bezpieczny sposób. Uczestnicy mają zapewnione całodniowe wyżywienie, w tym obejmujące co najmniej jeden ciepły posiłek. W ramach projektu przewidziane jest również przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z pierwszej pomocy medycznej. Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco. Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Seniora (dostępne są na stronie internetowej MOPS: http://mopsnowasol.pl/druki-do-pobrania/) Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D. Po złożeniu wniosku o przyjęcie przeprowadzony zostanie rodzinny wywiad środowiskowy, na podstawie którego zostanie wydana decyzja administracyjna dot. udzielenia wsparcia w postaci przyjęcia do Dziennego Domu Seniora wraz z wyliczeniem wartości częściowej odpłatności za udział lub w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej zwolnienia z opłaty. Dostępność miejsc jest ograniczona, dlatego też w przypadku braku wolnych miejsc w Dziennym Domu Seniora pozytywnie rozpatrzony wniosek trafia na listę rezerwową i oczekuje w kolejce na zwolnienie miejsca. Dostępność wolnych miejsc oraz liczbę osób oczekujących na liście rezerwowej można sprawdzić tutaj: http://mopsnowasol.pl/dostepnosc-miejsc/. W sytuacji, gdy od wydania decyzji do momentu zwolnienia miejsca i zaproponowania osobie z listy rezerwowej udziału w DDS minęło więcej niż 6 miesięcy, MOPS ponawia przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego celem ustalenia aktualnej wartości odpłatności za udział w DDS lub podjęcia decyzji o zwolnieniu z opłaty.
Wartość projektu: 845 387,94 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 718 579,74 PLN

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa