Projekty unijne

Po nitce do kłębka – Odra szczególnym wyzwaniem rewitalizacyjnym w Nowej Soli

Data publikacji: 19 sierpnia 2016


Tytuł projektu:
„Po nitce do kłębka – Odra szczególnym wyzwaniem rewitalizacyjnym w Nowej Soli”

Źródło finansowania:
Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Gmina Nowa Sól – Miasto
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Realizacja zadania współfinansowana jest w 85% ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014
-2020 i w 15% z budżetu państwa, co stanowi 90 % dotacji celowej.

Wartość projektu: 63 671,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 57 303,90 zł

Wkład własny: 6 367,10 zł
W ramach działań promocyjnych, został wdrożony tzw. Plan Promocyjny – umieszczenie w centrum Nowej Soli oraz przy magistracie 3 SKRZYNEK POCZTOWYCH – do których mieszkańcy, szczególnie z obszaru zdegradowanego, wrzucali anonimowe listy, petycje, prośby, oceny, przemyślenia dot. podejmowanych wyzwań rewitalizacyjnych, traktowanych jako swoista forma społecznego kontaktu z mieszkańcami oraz oceny i krytyki podejmowanych działań.

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu zostanie:
1)  opracowany  nowy LPR na lata 2016-2023 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020, z wykorzystaniem oraz analizą porównawczą  LPR – u z horyzontem czasowym do roku 2015 oraz demarkacją obszaru w mieście.
2) wykonana pogłębiona Analiza Problemowa obszaru ODRA 1 wraz z Programem Naprawczym tj. przygotowanym planem działań oraz narządzi ich skutecznego wdrożenia w odniesieniu do całego obszaru zdegradowanego.
3) wykonana pogłębiona Analiza problemowa obszaru ODRA 2 wraz z Programem Naprawczym tj. przygotowanym planem działań oraz narządzi ich skutecznego wdrożenia w odniesieniu do całego obszaru zdegradowanego;
4) wdrożony Plan Promocyjny  związany z wyzwaniem rewitalizacyjnym obszaru zdegradowanego – mający na celu zapoznanie mieszkańców miasta z problemem rewitalizacji jako wyzwania społeczno  – gosp. w wyznaczonej wg LPR-u konkretnej, wybranej części miasta. W tym celu planujemy w lokalnej prasie zlecenie opracowania oraz publikacji: 3 reportaży, 4 ogłoszeń wraz z dok. fotograficzną. Ponadto planujemy:
– 2 eventy otwarte dla mieszkańców miasta tj. zorganizowane w centrum przy współpracy z Muzeum Miejskim pn. ,,Odra na starej pocztówce” adresowane do osób, które chciałyby  udostępnić materiały archiwalne dotyczące tego obszaru m.in. fotografie ze sowich zbiorów prywatnych, których zeskanowanie powiększyłoby zbiory muzealne, z możliwością ich wykorzystania do organizacji przyszłej wystawy: ,,Po nitce do Kłębka”;
– 2 spotkania adresowane do przedstawicieli firm z ,,Parku Przemysłowego Odry” jako wybranej gr. społecznej będącej bezpośrednimi interesariuszami działań rewitalizacyjnych w Strefie Odra 2.;
– umieszczenia w miejscach  dostępnych społecznie 3 SKRZYNEK POCZTOWYCH – do których mieszkańcy szczególnie z obszaru zdegradowanego wrzucać będą anonimowe listy, petycje, prośby, oceny, przemyślenia  dot. podejmowanych wyzwań rewitalizacyjnych jako swoista forma społecznego kontaktu z mieszkańcami oraz oceny i krytyki podejmowanych działań.
– zorganizowana wystawa plenerowa fotografii z projektu na Placu Wyzwolenia – na stałych posterach wystawowych będących w posiadaniu miasta (22 tablice)  – w celu zaprzyjaźnienia mieszkańców miasta i gości z ,,rewitalizacją”

Termin realizacji projektu:

04/05/2016 – 30/11/2016

WYSTAWA NA PLACU WYZWOLENIA

Na Placu Wyzwolenia możemy oglądać wystawę fotografii byłej Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra” zrealizowaną w ramach projektu „Po nitce do kłębka – Odra szczególnym wyzwaniem rewitalizacyjnym w Nowej Soli” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Dziękujemy mieszkańcom oraz byłym pracownikom NFN „Odra”, którzy zaangażowali się w działania promocyjne projektu i przekazywali różnorodne pamiątki i zdjęcia uwieczniające czasy działania fabryki. Dzięki temu możliwa była realizacja tejże wystawy.

Akcje społecznościowe:

Zaplanowane zostały 2 eventy otwarte dla mieszkańców miasta  adresowane do osób, które chciałyby  udostępnić materiały archiwalne m.in. fotografie ze sowich zbiorów prywatnych, dotyczące obszaru działań rewitalizacyjnych.

1.    Event I : 2-3.06.2016r.

{gallery}promocja/event1{/gallery}
 

2.    Event II : 1-2.09.2016r.

{gallery}promocja/event2{/gallery}   

Spotkania z przedstawicielami  firm z „Parku Przemysłowego Odry”:

Zaplanowane zostały  2 spotkania adresowane do przedstawicieli firm z ,,Parku Przemysłowego Odry” jako wybranej gr. społecznej będącej bezpośrednimi interesariuszami działań rewitalizacyjnych w Strefie Odra 2.

1.    Spotkanie I : 29.06.2016r.

{gallery}promocja/spotkanie1{/gallery}

2.    Spotkanie II: 01.09.2016r.

{gallery}promocja/spotkanie2{/gallery}

Rejs statkiem

{gallery}promocja/rejs_statkiem{/gallery}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa