Projekty unijne

„Budowa drogi u0142u0105czu0105cej wu0119zeu0142 Nowa Su00f3l w ciu0105gu drogi krajowej S3 z K_SSSE – Podstrefa Nowa Su00f3l – II etap”

Data publikacji: 17 marca 2011


lrpo

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013″

                                                                       „Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3

                                                                                           z K_SSSE – Podstrefa Nowa Sól – II etap”

Całkowita wartość projektu (PLN)

14 580 356,89

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)

12 651 285,89

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

10 753 593,00

Poziom dofinansowania (%)

85

Przedmiotem projektu jest budowa II etapu nowoprojektowanej drogi publicznej, łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól, który obejmuje wykonanie odcinka drogi w ciągu głównym o długości 1.486 km od skrzyżowania z ul. Chałubińskiego do K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól.

Zakres rzeczowy projektu:

• budowa drogi klasy „Z”, kategoria ruchu KR 3, o dopuszczalnym nacisku 115 kN na os,

• budowa skrzyżowania ze starym przebiegiem drogi gminnej (ul.Starostawskiej),

• budowa skrzyżowania typu rondo o czterech wlotach i średnicy zewnętrznej: 40,0 m,

• przebudowa wlotów istniejących dróg i ulic włączonych do nowoprojektowanych skrzyżowań,

• budowa 2 zatok autobusowych,

• budowa miejsc dostępu do drogi,

• budowa przepustu na rowie szczegółowym,

• budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych,

• przebudowa skrzyżowania (tj. przejazdu kolejowego) z linia kolejowa nr 273 Wrocław-Szczecin,

• budowa odcinków kanalizacji deszczowej w pasie drogowym poza jezdnią,

• budowa zbiornika chłonno-odparowującego do odprowadzenia wód deszczowych,

• budowa oświetlenia drogi i ciągów pieszo-rowerowych,

• rozbiórka elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu,

• wycinka lasu i kolidujących drzew,

• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycja na warunkach właścicieli;

Główne etapy realizacji przedsięwzięcia:

• przygotowanie projektu: IV kwartał 2010 r.,

• roboty budowlane: II kwartał 2011 r. – III kwartał 2012 r.,

• nadzór inwestorski: I kwartał 2011 r. – III kwartał 2012 r.,

• promocja projektu: I kwartał 2011 r. – III kwartał 2012 r.

Cele projektu

• podwyższenie konkurencyjności regionu, stwarzając dogodne warunki infrastrukturalne, które będą stymulowały jego rozwój i podnosiły atrakcyjność

gospodarczą województwa.

• poprawa funkcjonowania i poziomu technicznego infrastruktury drogowej,

przyczyni się do powstania kompleksowej sieci drogowej, wyprowadzającej poza centrum miasta ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem stref przemysłowych Nowej Soli; skróci trasę

i czas przejazdu zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym,

do obszarów aktywności gospodarczej Nowej Soli;ułatwi dojazd do strefy K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól, a przez to wpłynie na wzrost zainteresowania inwestorów, którzy fakt dogodnego połączenia z drogą krajową S3

z pewnością uwzględnią w swoich planach inwestycyjnych, przyczyniając się do rozwoju miasta i całego regionu; obniży koszty transportu, co wpłynie na poprawę atrakcyjności ofert zlokalizowanych w strefie K-SSSE-Podstrefa Nowa Sól zakładów produkcyjnych i usługowych; bezpośrednio skomunikuje Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy i przyszła Komendę Powiatowa Policji w Nowej Soli.

{rsmediagallery tags=”etap”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa