Projekty unijne

Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól.

Data publikacji: 8 grudnia 2010


LRPO

 

 

 

Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól.

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich

Kategoria interwencji (priorytetowy obszar tematyczny) 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Tytuł projektu:

Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól

Całkowita wartość projektu (PLN)

19 751 912.06

Poziom dofinansowania (%)

48,18

Cele projektu

– ożywienie zdegradowanej portowej dzielnicy miasta oraz przystosowanie jej do nowej funkcji turystyczno – usługowej w mieście i regionie;

– zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, dywersyfikacja działalności gospodarczej

w mieście, ożywienie społeczno – gospodarcze;

– zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych, zwiększenie udziału społeczności w życiu kulturalnym miasta i regionu;

– pobudzenie ruchu turystycznego;

– uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta;

– przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości;

– poprawa standardów zasobów mieszkaniowych;

– wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze inwestycji;

– podnoszenie prestiżu dzielnicy portowej;

– ożywienie zdegradowanych obszarów w Gminie Nowa Sól – Miasto, poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego substancji mieszkaniowej, poprawienie ładu przestrzennego miasta oraz przystosowanie dzielnicy portowej do nowej funkcji turystyczno – usługowej.

Lokalizacja inwestycji:

– kwartał zabudowany ulicami: Al. Wolności – Portowa – Korzeniowskiego – Żwirki i Wigury – Arciszewskiego – Odrzańska – Kościelna – Pl. Floriana, w tym figura Rybaka;

– kwartał zabudowany ulicami: Moniuszki – Al. Wolności – Portowa – Garbarska;

– kwartał zabudowany ulicami: Plac Wyzwolenia -Pocztowa – Plac Floriana – Moniuszki, w tym budynek Starostwa Nowosolskiego „Ratusz”;

– przebudowany most na kanale portowym;

– przebudowane urządzenie przeciwpowodziowe;

– skarpy basenu portowego.

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacji obejmuje działania i roboty realizowane w celu podniesienia walorów estetycznych i funkcjonalnych w trzech obszarach:

1. kwartału zabudowanego ul. Al. Wolności – Portowa – Korzeniowskiego – Żwirki i Wigury – Arciszewskiego – Odrzańska – Kościelna – Pl. Floriana

– zagospodarowanie terenu

– zostaną uporządkowane i stworzone nowe tereny zieleni

– wykonane ciągi piesze

– zamontowane elementy małej architektury

– przebudowane budynki gospodarcze o złym stanie budowlanym

– budowane nowe komórki (18 szt.) z osłonami na pojemniki na odpady

– budowany będzie parking 36 stanowiskowy

– remont elewacji zewnętrznych kamienic przy ul. Odrzańskiej 8, 12, 14

– roboty rozbiórkowe obejmujące budynki gospodarcze o złym stanie technicznym garaże i pozostałości murowanych ogrodzeń przy ul. Odrzańskiej 8 i 12, budynek mieszkalny przy ul. Portowej 9 oraz mur ceglany przy ul. Odrzańskiej 10

– wykonane nowe ogrodzenia murowane, przebudowane istniejące budynki gospodarcze przy posesji Arciszewskiego 2a i Korzeniowskiego 5, o złym stanie budowlanym

– wykonane zostaną nowe budynki gospodarcze – komórki (12 szt.) z osłonami na pojemniki na odpady

– remont elewacji zewnętrznych kamienic przy ul. Arciszewskiego 4, 6, 8, Żwirki i Wigury 2, Odrzańskiej 17, Korzeniowskiego 2 i 5

– nawierzchnia podwórza przy Odrzańskiej 1 i Kościelnej zostanie wymieniona na kostkę betonową imitującą „starobruk”

– przebudowane budynki gospodarcze w celu stworzenia jednego pasa zabudowy gospodarczej wraz z osłoną na pojemniki na odpady

– remont elewacji zewnętrznych kamienic przy ul. Odrzańskiej 1, 3, 11 i 13

– roboty renowacyjne figury Rybaka wraz z najbliższym otoczeniem

– roboty elektryczne oświetlenia terenu wewnątrz kwartału

2. kwartału zabudowanego ul.: Moniuszki – Al. Wolności – Portowa – Garbarska

– wykonane ciągi piesze

– zamontowane elementy małej architektury

– wyburzone i przebudowane budynki gospodarcze, pomiędzy posesjami Moniuszki 6 i 8

– wykonana zostanie brama stanowiąca wejście na deptak w kierunku ul. Portowej

– odnowiony stary mur z bramą pomiędzy posesjami Moniuszki 10 i 12

– zamontowana nowa brama drewniana z okuciami metalowymi a także odnowione istniejące ogrodzenia i murki na terenie kwartału

– remont elewacji zewnętrznych kamienic przy ul. Moniuszki 6, 10 i 12 oraz Al. Wolności 2

3. kwartału zabudowanego ul.: Pl. Wyzwolenia – Pocztowa – Pl. Floriana – Moniuszki

– zostaną uporządkowane i stworzone nowe tereny zieleni

– wykonane nowe nawierzchnie podwórzy na posesjach

– przebudowane ogrodzenie pomiędzy posesjami oraz istniejący budynek gospodarczy

– remont elewacji zewnętrznych kamienicy przy Pl. Floriana 1

– roboty renowacyjne Ratusza

4. przebudowę mostu na kanale portowym

5. przebudowę urządzenia przeciwpowodziowego, skarpy basenu portowego.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 12-07-2007

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 15-12-2011

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – 31-12-2011

Galeria, fot. A. Szewczykowski

{rsmediagallery tags=”portowa”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa