Szczepimy się!

Rejestracja w punkcie szczepień możliwa jest osobiście i telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-14:30 oraz w soboty w godzinach 10:00-13:00.
Szczepienia odbywają się w punkcie, we wtorki i czwartki w godzinach 9:30-14:30 oraz w soboty w godzinach 10:00-13:00.

W budynku Nowosolskiego Domu Kultury przy ulicy Piłsudskiego 49 (wejście od skweru Szczepana Bąka) działa Punkt Szczepień Powszechnych.
Prowadzi go Stowarzyszenie Medyk, które uruchomiło 4 stanowiska do szczepień. Urząd Miejski pomógł doposażyć obiekt w niezbędne sprzęty m.in. komputery do obsługi stanowisk szczepień.

Przypominamy także, że Gmina Nowa Sól – Miasto ma możliwość zorganizowania transportu do punktów szczepień dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
  • które są zarejestrowane na szczepienie i mają wyznaczony termin (datę i godzinę) szczepienia.
  • prosimy o poinformowanie koordynatora o potrzebie skorzystania z transportu bezpośrednio po zarejestrowaniu na szczepienie i wyznaczeniu terminu!

W powyższej sprawie można kontaktować się z Miejskim Koordynatorem ds. udzielania informacji nt. Narodowego Programu Szczepień tel. 534 760 150 w godz.: Pon. 7:30-16:30, Wt. 7:30 – 15:30, Śr. 7:30 – 15:30, Czw. 7:30 – 15:30, Pt. 7:30 – 14:30.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa