Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2021 – 2022 – remonty cząstkowe chodników i nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej i betonowej.

Data publikacji: 25 czerwca 2021


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa