Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2023 – 2024 w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Data publikacji: 8 maja 2023


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa