Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Nowej Soli w latach 2023 – 2026.

Data publikacji: 11 sierpnia 2023


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa