Zamówienia publiczne

Budowa drogi łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego – 2 postępowanie.

Data publikacji: 26 czerwca 2023


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa