Zamówienia publiczne

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa wraz z rozbiórką wyłączonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i os. Armii Krajowej w Nowej Soli.

Data publikacji: 8 grudnia 2023


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa