Zamówienia publiczne

Budowa parkingów rowerowych, utwardzenie terenu wraz z montażem elementów małej architektury oraz budowa oświetlenia parkowego przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach zadania rewitalizacyjnego pn. „Port rowerowy”.

Data publikacji: 7 września 2022


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa