Zamówienia publiczne

Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy al. Wolności w Nowej Soli.

Data publikacji: 30 sierpnia 2019


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa