Zamówienia publiczne

Budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Data publikacji: 21 lutego 2017


Przedmiotem zamówienia jest budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy rondzie Województwa Lubuskiego w Nowej Soli oraz

uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru

Funkcjonalnego.   

Zakres przedmiotu zamówienia:

a)   budowa budynku administracyjno – biurowego; powierzchnia zabudowy 235,87 m2, kubatura brutto 1979,16 m3, wysokość budynku 735 cm – budynek dwukondygnacyjny,

niepodpiwniczony, bryła budynku przykryta stropodachem płaskim, ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych oraz betonu komórkowego ocieplonych styropianem, ściany wewnętrzne z

bloczków silikatowych, stropy z płyty żelbetowej, instalacja wodno – kanalizacyjna, klimatyzacji, gazowa, grzewcza, wentylacji mechanicznej, odgromowa, elektryczna w tym niskoprądowa:

system okablowania strukturalnego – telefonicznego i komputerowego, telewizji dozorowej CCTV, telewizji użytkowej, system rejestracji czasu pracy, system sygnalizacji włamania i napadu,

system kontroli dostępu,

b)   budowa budynku stacji obsługi autobusów; powierzchnia zabudowy 852,26 m2, kubatura brutto 6392,71 m3, wysokość budynku 760 cm, budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia

składający się dwóch brył – jednokondygnacyjnej części hali napraw i myjni autobusowej o konstrukcji z jednoprzęsłowych ram blachownicowych, z dachem dwuspadowym, oraz

dwukondygnacyjnej części, w której zlokalizowano głównie pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne przeznaczone dla załogi, konstrukcja; ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych,

stropy z płyty żelbetowej, obudowa budynku z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, instalacja wodno – kanalizacyjna, grzewcza, wentylacji mechanicznej, odgromowa,

instalacja sprężonego powietrza, elektryczna w tym niskoprądowa: system okablowania strukturalnego – telefonicznego i komputerowego, telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji

włamania i napadu,

c)    budowa budynku stacji paliw; powierzchnia zabudowy 90,29 m2, kubatura brutto 362,14 m3, budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem płaskim, ściany zewnętrzne w

technologii tradycyjnej z bloczków silikatowych, miejscowo od zewnątrz obłożone elewacyjną płytą włóknocementową, na konstrukcji drewnianej, stropodach lekki o konstrukcji stalowej z

blachy trapezowej, instalacja wodno – kanalizacyjna, grzewcza, wentylacji grawitacyjnej, odgromowa, elektryczna w tym niskoprądowa: system okablowania strukturalnego – telefonicznego i

komputerowego, telewizji dozorowej CCTV, instalacje technologiczne (paliwowa, system tankowania bezobsługowego), wiata z dystrybutorami paliwa i tacą szczelną wraz z technologią

paliwową, podziemny zbiornik paliwa o pojemności 40m3, instalacja technologii paliw,

d)   budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej, wewnętrznych dróg manewrowych, miejsc postojowych dla pojazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ca. 9081

m2, chodników z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni ca. 1065 m2,

e)   ogrodzenie terenu zajezdni systemowymi panelami kratowymi o długości łącznej ca. 525 m, bramy wjazdowe przesuwne obsługiwana za pomocą automatyki ze zdalnym sterowaniem,

f)     wycinka drzew oraz wykonanie trawników i nasadzeń zieleni średniowysokiej ozdobnej, powierzchnia terenów zielonych ca. 3678 m2,

g)   wykonanie zadaszenia miejsc postojowych dla motocykli i skuterów, totemu reklamowego,

h)   wykonanie przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej o łącznej długości ca. 243 m, instalacji zraszania trawników o łącznej długości ca. 1165 m,

i)     wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownią o łącznej długości ca. 228 m, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z

pompownią, osadnikiem, separatorem, instalacją odzysku wody deszczowej o łącznej długości ca. 698 m,

j)     wykonanie zewnętrznej instalacji ogrzewczej i c.w.u. o łącznej długości ca. 150 m, zewnętrznej instalacji sprężonego powietrza o łącznej długości ca. 274 m, zewnętrznej instalacji gazu o

łącznej długości ca. 112 m,

k)    wykonanie sieci, przyłącza oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia o łącznej długości ca. 1796 m,

l)     wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego o łącznej długości ca. 808 m; ilość słupów oświetleniowych – 26 szt., ilość opraw oświetleniowych – 26 szt.,

m)  wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej o łącznej długości ca. 860 m,

n)   wykonanie zbiornika wód deszczowych oraz kanału odwadniającego o długości ca. 571 m.    

Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”.

Ogloszenie o zamówieniu nr 29479 – 2017

SIWZ

Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ

Załączniki nr 3 – 9 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 02.03.2017 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 35755 – 2017 z dnia 02.03.2017 r

Załączniki do wyjaśnień SIWZ nr 1

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 03.03.2017 r.

Załączniki do wyjaśnień i zmiany SIWZ nr 2

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 09.03.2017 r

Załącznik do wyjaśnień i zmiany SIWZ nr 3

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 4 z dnia 13.03.2017 r.

Załączniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 4

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 z dnia 15.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa