Zamówienia publiczne

Doposażenie placu zabaw na działce nr 154/4, obręb 0004 w m. Nowa Sól w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 22 stycznia 2020


Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy realizacji inwestycji pn.: „Doposażenie placu zabaw na działce nr 154/4, obręb 0004 w m. Nowa Sól w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.”

Zaproszenie wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia ofety nr 1.

Protokół z wyboru oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa