Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego o napędzie spalinowym i udźwigu nominalnym minimum 1,6 tony dla Gminy Nowa Sól – Miasto

Data publikacji: 23 lutego 2018


Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego o napędzie spalinowym i udźwigu nominalnym min. 1,6 tony dla Gminy Nowa Sól – Miasto.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawy i usługi powiązane z dostawą wózka widłowego:
a) bezpłatne świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości, w tym świadczenie bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
b) przeprowadzenie szkoleń pracowników zamawiającego w zakresie eksploatowania dostarczanego wózka widłowego z załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO,
c) dostarczenie dokumentacji, oprogramowania i licencji wymaganych przez zamawiającego oraz ich aktualizowane w okresie gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Terminy:

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 r. do godz. 14:00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 maja 2018 r.
Dostawa wózka widłowego nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2018 r.

Szczegółowy w plikach do pobrania.

Do pobrania:

SIWZ

Formularz Ofertowy

Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego nr 1.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa