Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż urządzeń interaktywnych – zewnętrznych urządzeń edukacyjnych w ramach projektu pt. „ODRAN – Centrum Matematyczno – Przyrodnicze w Nowej Soli”.

Data publikacji: 10 listopada 2016


 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż na potrzeby ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego 46 urządzeń interaktywnych (edukacyjnych), które swym działaniem potwierdzają wybrane prawa oraz zjawiska wraz z indywidualnymi tablicami informacyjnymi 46 szt. Urządzenia z zakresu mechaniki: rezonans kładki, duża platforma równowagowa, szalone piłki, duża platforma obrotowa, wózki na szynach wraz z torowiskiem do zabudowy w terenie, równoważnia indywidualna – walcowa, równoważnia indywidualna – sferyczna, pchanie i ciągnienie skrzyni, mała platforma obrotowa (piruet), dwie sprzężone huśtawki, wielobloczek. Urządzenia z zakresu akustyki: dudnienia, dzwony rurowe, kamienne cymbały (litofon), ogniskowanie dźwięku, echo – komora, cymbały (ksylofon), rakieta gongów, gong wietrzny płaski, fletnia pana, trójkąty, gong tam-tam, platforma grająca. Urządzenia z zakresu hydrostatyki: wir wodny, nurek Kartezjusza, woda w wirującej kuli, woda w obracanym cylindrze, pompa czerpakowa, waga hydrauliczna.. Urządzenia z zakresu optyki: lustro walcowe o zmiennej krzywiźnie, kalejdoskop, dwa polaryzatory, dysk Benhama, wirujący krater, spirala, tarcza Newtona, składanie twarzy, peryskop, siatka dyfrakcyjna, stopnie szarości, oddychający prostokąt, wirująca gwiazda, dwa zwierciadła – efekt nieskończoności, pryzmat glicerynowy, kalejdoskop gigant. Pozostałe urządzenia: ścianka zapachowa.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 17 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 19.12.2016 r., godz. 10:00

Projekt pt.: „ODRAN – Centrum Matematyczno – Przyrodnicze w Nowej Soli” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, na podstawie Umowy nr RPLB.09.03.01-08-0016/16-00, zawartej 06/10/2016 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Nowa Sól-Miasto.

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia): klik.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2016/S 217-394804

SIWZ z załącznikami 2 i 3.docx

Zalaczniki nr 4, 5, 6 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – JEDZ

Instrukcja wypełniania – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDZ – espd.xml

Sprostowanie nr 2016/S 224-408183

Zmiana treści SIWZ nr 1

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dnia 7.12.2016

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.12.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa