Zamówienia publiczne

Dostawa mebli do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli

Data publikacji: 10 listopada 2020


Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli”.

Zamówienie jest podzielone na pięć części:
– część nr 1 obejmuje dostawę kredensu
– część nr 2 obejmuje dostawę pomocnika kuchennego
– część nr 3 obejmuje dostawę regału ażurowego
– część nr 4 obejmuje dostawę mebli wypoczynkowych (tapczan, szafka, fotele, sofy)
– część nr 5 obejmuje dostawę stołów, krzeseł, stolików okrągłych i ław

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Termin składania ofert do dnia 18 listopada 2020 r. do godz. 14:00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18.12.2020 r.

Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załączniki:

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-1024x358.png
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa