Zamówienia publiczne

Dostawa mebli do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli.

Data publikacji: 29 września 2020


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa