Zamówienia publiczne

Dostawa mebli metalowych do obiektów zajezdni autobusowej w Nowej Soli.

Data publikacji: 17 maja 2018


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli metalowych do obiektów zajezdni autobusowej w Nowej Soli.
Szczegółowy wykaz mebli metalowych:
a) regał archiwalny – 17 szt.,
b) szafka ubraniowa wraz z ławką pod szafkę – 14 szt.,
c) szafka ubraniowa do postawienia bezpośrednio na posadzce – 14 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-4.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa