Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli

Data publikacji: 25 listopada 2020


Nowa Sól, 25 listopada 2020r.
nr INW.7013.02.2020/03/2020

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli”.
Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Termin składania ofert do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 14:00

Załączniki:

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o anulowaniu postępowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli