Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SUBBUS Sp. z o.o. w Nowej Soli.

Data publikacji: 29 czerwca 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SUBBUS Sp. z o.o. w Nowej Soli.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń i oprogramowania:
zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym – 9 szt., serwer z systemem operacyjnym – 1 szt., przełącznik sieciowy – 1 szt., drukarki laserowe A-4 – 9 szt., zasilacz UPS do szafy rackowej – 1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-4.

Zmiana treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa